Inloggen

Resultaten

SV 1192
Geuroverlast Waalwijk
Afgedaan
A 743
Actualiseren detailhandelsvisie
Alert
A 823
actualisatie centrumvisie
Afgedaan
A 1127
Nota van uitgangspunten voor de Omgevingsvisie
Afgedaan
IS 1153
Nr. 190 Inwoner Waalwijk over fietsenprobleem doorgang Stationsstraat naar Unnaplein Waalwijk
Alert
IS 1154
Nr. 194 Brief inwoner Waalwijk Inspraakreactie voorontwerp bp Torenstraat
Afgedaan
A 1157
Implementatieplan koers Sociaal Domein
Afgedaan
A 1160
Advies cofinanciering rijksubsidies herontwikkeling De Els e.o.
Afgedaan
A 1164
Vaststelling bestemmingsplan Winterdijk 11 Sprang-Capelle
Afgedaan
A 1177
2e begrotingswijziging 2024 Baanbrekers
Afgedaan

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

Afdoening

20-02-2024 t/m 19-03-2024 (Afgedaan)

Gespreksavond

21-03-2024 t/m 21-03-2024 (Afgedaan)

Raadvergadering

11-04-2024

Gespreksavond

21-03-2024 t/m 21-03-2024 (Afgedaan)

Raadvergadering

11-04-2024 (Afgedaan)

Gespreksavond

21-03-2024 t/m 21-03-2024 (Afgedaan)

Raadvergadering

11-04-2024 (Afgedaan)

Afdoening

21-12-2023 t/m 21-03-2024

Afdoening

21-12-2023 t/m 21-03-2024 (Afgedaan)

Gespreksavond

21-03-2024 t/m 21-03-2024 (Afgedaan)

Raadvergadering

11-04-2024 (Afgedaan)

Gespreksavond

21-03-2024 t/m 21-03-2024 (Afgedaan)

Raadvergadering

11-04-2024 (Afgedaan)

Gespreksavond

21-03-2024 t/m 21-03-2024 (Afgedaan)

Raadvergadering

11-04-2024 (Afgedaan)

Gespreksavond

21-03-2024 t/m 21-03-2024 (Afgedaan)

Raadvergadering

11-04-2024 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel