Inloggen

Resultaten

T 720
Raadsvoorstel Lokale Inclusie Agenda
T 865
Programmabegroting 2023 en actualisering begroting 2023
IS 884
Ingekomen stuk nr 23: Vastgoed Firma over Onttrekken aan het openbare verkeer van deel van Clemenspad
Afgedaan
T 187
Ingekomen stuk 127a LIS 27-05-21: Brief inwoner kunstwerk Gudmundsson
M 991
Kaderstellend debat; analyse werkvoorraad
A 1132
Kaderstelling begroting 2025
IS 1228
Nr. 53 Inwoner Drunen: Fietsbrug Baardwijkse Overlaat
M 1229
Vaststellen actualisatie centrumvisie Waalwijk 2024
M 1230
Implementatieplan koers sociaal domein, Richtinggevende uitspraken sociaal domein
T 1238
Actualisatie van de begroting 2024 Baanbrekers
Nieuw

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

apr

Afdoening

03-11-2022 t/m 01-07-2024

Afdoening

10-11-2022 t/m 01-07-2024

Afdoening

02-01-2023 t/m 01-07-2024

Afdoening

24-06-2021 t/m 01-07-2024

Afdoening

06-07-2023 t/m 01-07-2024

Raadvergadering

04-07-2024

Afdoening

11-04-2024 t/m 11-07-2024

Afdoening

11-04-2024 t/m 11-07-2024

Afdoening

11-04-2024 t/m 11-07-2024

Afdoening

11-04-2024 t/m 11-07-2024

Export LTA naar Excel