Inloggen

Resultaten

M 923
Motie vreemd aan de orde over geluidsscherm Waalwijk-Oost
SV 1240
80 jaar vrijheid
Nieuw
T 1109
Begrotingsvergadering 2 november 2023
E 725
Raadsvoorstel Koersbepaling Sociaal Domein
Afgedaan
A 1122
Burgerbegroting
A 1172
OV-knoop/mobiliteitshub
A 1213
Resultaten Buurtbinders maatschappelijk debat vuurwerk
SV 1241
Uitvoering raadsbesluit krediet sloop voormalig museum
Nieuw
IS 1203
Ingekomen st 27 Bestuur ZOZW over Visiestuk gezondheidscentra Waalwijk
IS 1204
Ingekomen stuk 20-3 Inwoner Sprang-Capelle over klacht procedure zienswijze

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

apr

Afdoening

06-04-2023 t/m 01-06-2024

Afdoening

01-05-2024 t/m 01-06-2024

Afdoening

02-11-2023 t/m 02-06-2024

Afdoening

03-11-2022 t/m 03-06-2024 (Afgedaan)

Informatieavond

06-06-2024

Informatieavond

06-06-2024

Informatieavond

06-06-2024

Afdoening

06-05-2024 t/m 06-06-2024

Afdoening

07-03-2024 t/m 07-06-2024

Afdoening

07-03-2024 t/m 07-06-2024

Export LTA naar Excel