Inloggen

Resultaten

M 1084
Aanpassing Huisvestingsverordening, duiding schaarste onderzoek
M 99
Haven 8 Oost
M 892
(gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan “Waspik Boven H. Theresiakerk, Carmelietenklooster en kloostertuin”; Transparante belangenafweging
M 922
Rekenkamerrapport Participatie en omgevingswet
A 1216
Bijpraatmoment GODE
A 1223
Omgevingsvisie
M 996
Kaderstellend debat; speeltuin Lido
T 1209
Vaststelling beleidsvisie Grootschalige Opwek Duurzame Energie inclusief Voorkeursalternatief
A 1206
Robuust Financieel Perspectief
A 953
Krediet aanbrengen verharding begraafplaatsen

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

apr

Afdoening

26-10-2023 t/m 26-07-2024

Afdoening

28-01-2021 t/m 01-08-2024

Afdoening

09-03-2023 t/m 01-08-2024

Afdoening

06-04-2023 t/m 01-08-2024

Informatieavond

22-08-2024

Informatieavond

21-11-2024

Informatieavond

22-08-2024

Informatieavond

21-11-2024

Afdoening

06-07-2023 t/m 01-09-2024

Afdoening

07-03-2024 t/m 01-09-2024

Raadsbijeenkomst

05-09-2024

Raadvergadering

10-10-2024

Raadvergadering

12-09-2024

Export LTA naar Excel