Inloggen

Resultaten

T 867
Programmabegroting 2023 en actualisering begroting 2023
Alert
T 854
Integraal Veiligheidsbeleid
Alert
T 1107
Begrotingsvergadering 2 november 2023
Alert
T 724
Raadsvoorstel Koersbepaling Sociaal Domein
Alert
E 514
Evenementenvisie
Alert
IS 1120
Ingek. st nr 180 WeDo! Legal Klacht schending AVG gemeente Waalwijk
Alert
M 667
Toegankelijkheid accommodaties; betrekken Inclusief Waalwijk
Alert
M 920
Wmo Beleidsplan 2023
Alert
E 761
Integraal Uitvoeringsprogramma 2023-2026
Afgedaan
A 1022
Vaststelling beleidsvisie GODE incl. voorkeursalternatief
Afgedaan

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

Afdoening

01-03-2024 (Afgedaan)

Raadvergadering

07-03-2024 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel