Inloggen

Resultaten

T 986
Voorjaarsbericht 2023
Alert
E 760
Wijziging Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2022 per 1 oktober 2022
Alert
M 994
Kaderstellend debat; verkeerssituatie Winterdijk Sprang-Capelle
Alert
M 786
Parkeren en groen in Baardwijk
Alert
M 987
Kaderstellend debat; woningsplitsing
Alert
M 995
Kaderstellend debat; Witte Anjer perkje
Alert
IS 1044
109 Inwoner Sprang-Capelle Parkeeroverlast Sprang-Capelle
Alert
IS 1045
117 Broma's Palet Zoektocht nieuwe locatie
Alert
IS 1046
133 Stichting Parkpaviljoen Waalwijk Overlast in en rondom Wandelpark
Alert
T 1066
Concept Beleidsvisie Grootschalige Opwek Duurzame Energie
Alert

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

Export LTA naar Excel