Inloggen

Moties

M 463
Stedenbouwkundig ontwerp Gedempte haven
M 991
Kaderstellend debat; analyse werkvoorraad
M 1229
Vaststellen actualisatie centrumvisie Waalwijk 2024
M 1230
Implementatieplan koers sociaal domein, Richtinggevende uitspraken sociaal domein
M 1084
Aanpassing Huisvestingsverordening, duiding schaarste onderzoek
M 99
Haven 8 Oost
M 892
(gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan “Waspik Boven H. Theresiakerk, Carmelietenklooster en kloostertuin”; Transparante belangenafweging
M 922
Rekenkamerrapport Participatie en omgevingswet
M 996
Kaderstellend debat; speeltuin Lido
M 1152
Beperking (grootschalige) logistiek op industrieterreinen

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

apr

Afdoening

03-02-2022 t/m 01-07-2024

Afdoening

06-07-2023 t/m 01-07-2024

Afdoening

11-04-2024 t/m 11-07-2024

Afdoening

11-04-2024 t/m 11-07-2024

Afdoening

26-10-2023 t/m 26-07-2024

Afdoening

28-01-2021 t/m 01-08-2024

Afdoening

09-03-2023 t/m 01-08-2024

Afdoening

06-04-2023 t/m 01-08-2024

Afdoening

06-07-2023 t/m 01-09-2024

Afdoening

21-12-2023 t/m 01-10-2024

Export LTA naar Excel