Inloggen

Moties

M 1085
Opstellen van een prioriteitenoverzicht verduurzaming vastgoed, Quick Wins
Alert
M 667
Toegankelijkheid accommodaties; betrekken Inclusief Waalwijk
Alert
M 920
Wmo Beleidsplan 2023
Alert
M 992
Kaderstellend debat; experiment Participatiewet
Alert
M 788
Groen i.p.v. de busbaan
Afgedaan
M 921
Visie op oplaad infrastructuur
Alert
M 988
Kaderstellend debat; bomenbeleid
Alert
M 836
Onderzoek alternatieve noord-zuid fietsroutes
Alert
M 923
Motie vreemd aan de orde over geluidsscherm Waalwijk-Oost
M 462
Stedenbouwkundig ontwerp Gedempte haven

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

apr

Afdoening

06-07-2023 t/m 30-04-2024

Afdoening

15-12-2022 t/m 01-05-2024 (Afgedaan)

Afdoening

06-04-2023 t/m 01-05-2024

Afdoening

06-07-2023 t/m 01-05-2024

Afdoening

02-02-2023 t/m 01-05-2024

Afdoening

06-04-2023 t/m 01-06-2024

Afdoening

03-02-2022 t/m 01-07-2024

Export LTA naar Excel